dimecres, 24 de febrer de 2010

BIBLIOTECA ESCOLAR : Visió i Missió

VISIÓ: El somni de la Biblioteca


Qualsevol projecte necessita d'un somni, d'una il.lusió, d'un desig i d'una necessitat, per què les persones ens distingim de la resta dels animals per la nostra capacitat de somniar, de deixar de banda per un moment les limitacions aparents de la lògica i la realitat i desitjar "impossibles".

Hem de ser capaços de deixar-nos endur per la il.lusió, les ganes de fer una cosa ben feta, la convicció que tot és possible, la creativitat, la fantasia...

Aquesta capacitat és una de les raons del progrés humà i ens permet assolir fites més enllà del que són les necessitats bàsiques.

Si volem que la Biblioteca sigui precisament un recolzament a la capacitat de progressar del nostre Centre i dels nostres alumnes i professors, abans hem de ser capaços de "somniar", imaginar un projecte més enllà dels límits.

O sigui, amb tota la creativitat possible, hauríem de contestar entre altres, aquestes preguntes:

- Què en pensem d'una Biblioteca Escolar?
- Per a què pot servir?
- Quines mancances hi ha a l'educació i/o al Centre, que la Biblioteca pugui resoldre?
- Com ens agradaria trobar la informació?
- Com ens agradaria donar informació?
- Com i què ens agradaria que llegissin els nostres alumnes?
- Què volem que facin els nostres alumnes amb les seves necessitats d'informació?
- Quines eines necessiten per a treballar tal com ens agradaria que ho fessin?
- Quins materials (fons), espais (racons, mobiliari, maquinari, llum, situació...) i serveis (horaris, préstec..) necessitem per al que ens agradaria?


MISSIÓ: La raó de ser de la Biblioteca


La Missió de la Biblioteca és el motiu pel qual existeix i la manera de donar-se a conèixer i publicitar la seva utilitat.

S'hauria d'enunciar amb una o dues frases curtes, entenedores, clares i contundents. S'han d'evitar paraules buides i llocs massa comuns.

Òbviament, per a decidir la Missió de la Biblioteca s'ha d'haver fer un estudi previ del Centre i les seves possibilitats, s'ha d'haver somniat amb la Biblioteca i formulat un desig.

I després, veure com es pot convertir aquest desig en realitat.

Exemples de MISSIONS d'algunes Biblioteques Escolars:
La BE té com a Missió ser el centre organitzat de tots els documents del Centre i facilitar la seva utilització a tota la comunitat educativa.
La BE té com a Missió fomentar la lectura en tots els seus aspectes.
La BE té com a Missió formar els alumnes del Centre en les competències informacionals.
La BE té com a Missió servir la informació necessària a la comunitat educativa per a la seva formació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada