dissabte, 27 de febrer de 2010

BIBLIOTECA ESCOLAR 7: Funcions clàssiques

SERVIREls serveis més usuals de la Biblioteca són: Consulta, Préstec, Reprografia, i Formació d'usuaris.
No obstant hi ha molts més serveis que pot oferir la Biblioteca, que d'alguna manera també formen part de la seva dinamització i es veuran millor al final d'aquest apartat i en el tema de la dinamització.

La Biblioteca hauria de tenir una Carta de Serveis, on es comprometés a donar determinats serveis i el seu mode de fer-ho.

Servei de Consulta:
Horari i graella d'ús de la Biblioteca.
Definir si es pot anar sol o s'ha d'anar acompanyat d'un mestre o tutor.
Definir quants documents es poden consultar alhora.
Definir què es fa amb els documents consultats (es retornen a lloc, es deixen a la taula...)
Definir un hàbits generals (silenci, moure les cadires...)
Definir consultes especials a Internet o de DVD...

Servei de Préstec:
Establir tipologies d'usuaris: alumnes, aules, mestres, pares...
Definir quants documents i quant de temps es deixen a cada tipus d'usuari.
Assenyalar els sistema de préstec i devolució.
Assenyalar la normativa i penalització en cas d'incompliment.
Establir, si s'escau, horaris de préstec i devolució.

Servei de Formació d'Usuaris:
Utilització de la Biblioteca (normes generals de respecte als usuaris i als documents)
Coneixement de l'organització física de la Biblioteca (ubicació dels principals grups de documents)
Coneixement i utilització del catàleg.
Coneixement i utilització dels serveis i activitats que dóna la Biblioteca.
Formació en recerca i noves tecnologies.
Coneixement dels documents, tipologia i organització interna.

Servei de recerca i préstec interbibliotecari.

Servei de desiderates

Servei de DSI (divulgació Selectiva d'Informació)

Servei d'Animació a la Lectura

...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada