dimecres, 24 de febrer de 2010

BIBLIOTECA ESCOLAR 5: FUNCIONS CLÀSSIQUES

SELECCIONAR


Abans d'especificar aquesta funció, haurem de tenir en compte la Missió de la nostra Biblioteca i per tant, els usuaris, el fons del que partim, i la nostra capacitat econòmica i organitzativa.

Segons la IFLA, una Biblioteca que vulgui abraçar uns coneixements generalistes ha de tenir com a mínim 6000 documents, per tal de donar resposta a totes les necessitats. Afortunadament, la inclusió d'internet a la Biblioteca ens permet reduir sensiblement aquest nombre i abarateix molt les opcions, si bé exigeix un treball de selecció de les fonts de consulta a través d'internet (fer una bona selecció de webs, mantenir-la actualitzada, ensenyar i oferir tutorials de recerca entenedors per als nostres usuaris...)També en aquest apartat s'haurà de pensar quins suports admetrem a la nostra biblioteca (llibres, CD, DVD, internet...), quin nivell de continguts (primària, secundària...), quins camps de coneixements (curriculars, extracurriculars...)

És important que el màxim de gent participi en aquest procés (per la qual cosa es necessiten unes directrius ben marcades), ja que així d'una banda estalviem esforços i d'altra acostem la biblioteca a l'altra gent amb propietat i responsabilitat (mestres, alumnes...)Per a seleccionar els documents de la nostra biblioteca haurem d'establir uns criteris que es faran constar en el document "CARTA DE LA COL.LECCIÓ".

ADQUIRIR

S'han de buscar i establir sistemes d'adquisició assenyalant compromisos tant econòmics com personals i temporals.És important fer participar el màxim nombre de persones en l'adquisició i selecció de fons, ja que així d'una banda comptem amb especialistes, estalviem feina (és fàcil demanar a cada mestre la selecció de tres documents de la seva especialitat, o en els propis alumnes que trïin tres llibres...)i aconseguim que la gent senti la Biblioteca més seva i més propera.

CREIXEMENT I EXPURG. OBSOLÈNCIA

La Biblioteca no pot ser un lloc mort. El fons s'ha de cuidar i actualitzar constantment. Els llibres poden esdevenir obsolets tant pel seu contingut com per la seva presentació, a més de pel seu ús o envelliment.No tots els llibres tenen el mateix temps d'obsolència i això s'ha de tenir en compte.Uns nivells acceptables d'actualització rondarien el 10% del fons.

CONSERVAR

S'han de crear uns paràmetres de conservació dels documents, alguns referenciats a les normes d'utilització, altres a les normes de préstec i altres generals dins el tractament físic que es doni a cada document. Les Biblioteques Escolars no són Patrimonials, per tant, la funció de mantenir i conservar no té massa pes, llevat en els casos de documents no publicats i/o exhaurits com ara els documents que genera el propi centre (treballs d'alumnes i mestres, actes...) i altres generalment referits a l'entorn proper (Col.lecció Local), de difícil adquisició. En aquests documents és important establir criteris de conservació i selecció (Quins es guarden, quan de temps es guarden, en quin suport, quantes còpies...)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada