dimecres, 24 de febrer de 2010

BIBLIOTECA ESCOLAR: Funcions

Les Funcions d'una Biblioteca són les especificacions de la seva Missió


La paraula Biblioteca prové de Biblio = llibres, i Teka = estanteries. O sigui que antigament es considerava que la funció primordial de les biblioteques era tenir els llibres guardats i ordenats en estanteries i la seva conservació.

Actualment, les Biblioteques i principalment les Escolars, que no han de ser Patrimonials, han d'enfocar les seves Funcions al servei dels usuaris i a la consecució d'unes finalitats. El valor econòmic dels llibres ha canviat molt, així com la quantitat i varietat de documents que tenim en oferta. La Biblioteca ha de definir les seves Funcions en pro dels objectius que vol aconseguir.

Hi ha unes Funcions generals o clàssiques, que en major o menor èmfasi, ha d'acomplir tota Biblioteca, i unes Funcions específiques que s'adscriuen a cada Biblioteca segons la voluntat de qui la projecta, determinades per la seva intenció, els seus usuaris i les seves possibilitats.

Les Funcions han de cobrir totes les intencions de la Biblioteca, tot i que a l'hora de planificar podem prioritzar-les i temporalitzar-les.

Funcions Clàssiques o Generals

Són les Funcions Bàsiques que ha d'acomplir una organització per a poder-se dir Biblioteca.

La seva execució vindrà determinada pels documents, els usuaris, i les finalitats, però totes han de preveure com a mínim:
Selecció, adquisició i expurg dels documents.
Organització dels documents.
Serveis als usuaris.


Funcions Específiques

Són les funcions que assumeix la biblioteca per al desenvolupament concret de la seva Missió en el Centre Educatiu.

Funcions Organitzatives: Responent a l'apartat de Biblioteca i informació. Són totes aquelles funcions que serveixen per a poder proporcionar informació de qualitat a la comunitat educativa, de manera eficient.
Funcions Educatives: Son aquelles que dins l'àmbit de l'aprenentatge serveixen de suport al currículum, obrint coneixements en el camp de la informació. Formar en la recerca, treball i transformació de la informació en coneixement.
Funcions Lúdiques: Són les que pretenen formar en el plaer de la lectura i formar en criteris de valoració ètica i estètica, i també les que obren altres camps de coneixement.
Funcions Socials: Són les que estan destinades a la participació, la solidaritat i la responsabilitat social.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada